سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره دوم استان زنجان


گروه ادبیات فارسی دوره دوم

شماره تلفن اعضای کروه استان زنجان


1-رباب عطایی (09125410961 ) - دوشنبه 8-14 2-سیدجلال احمدی (09126410750 ) - شنبه 8-14 3-معصومه عظیمیان (09123420881) - شنبه و دوشنبه 8-14


| تعداد بازدید: 194