سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره دوم استان زنجان


گروه ادبیات فارسی دوره دوم

مدت پاسخ آزمون نگارش 1 !!


به نام خدا مدت پاسخ آزمون نگارش 1 دی ماه و خرداد ماه ، باید دست کم 120 دقیقه باشد.


| تعداد بازدید: 146