سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره دوم استان زنجان


گروه ادبیات فارسی دوره دوم

گزارش همایش تحلیل محتوای درسی ادبیات فارسی دهم- اراک-4و5 آذرماه 95


خلاصه ای از سخنرانی دکتر قاسم پور ودکتر اکبری و دکترسنگری در مورد برنامه ی درسی ادبیات و پرسش وپاسخ با سرگروه های استان ها


| تعداد بازدید: 217