سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره دوم استان زنجان


گروه ادبیات فارسی دوره دوم

متن سخنرانی دکتر درگاهی با موضوع تاثیر شاهنامه در تاخیر دموکراسیتاثیر شاهنامه در تاخیر دموکراسی


| تعداد بازدید: 117